Manželská poradna Praha

Manželská poradna Praha

V českých filmech psycholog i manželský poradce je zobrazován jako člověk nevyrovnaný (Ženy v pokušení), neurotický (Hezké chvilky bez záruky) či dokonce psychopatický (Knoflíkři).

Samozřejmě, že i psycholog – manželský poradce Praha je člověk, který má svůj život, svá psychologická témata, která si potřebuje řešit. Jako člověk vzdělaný v oboru by měl své znalosti aplikovat na sobě, v té věci mu mohou velmi dobře posloužit psychoterapeutické výcviky, které mají v Čechách skvělou historickou základnu a tradici díky MUDr. Skálovi, MUDr. Urbanovi a MUDr. Rubešovi. Díky těmto výcvikům skvěle osobnostně i profesně dozrála celá řada psychoterapeutů Praha. Bohužel osobnostní zralost nezměříte ani věkem, ani množstvím certifikátů a obtížně testy. Proto v oblasti duševního zdraví a rozvoje vztahů je volba psychologa – manželského poradce velmi náročná. Zodpovědnost je na klientovi – jak sám bude vnímat prospěšnost spolupráce s tím kterým psychoterapeutem či manželskou poradnou. A i to je velmi zavádějící, protože klient může neunést realitu a volit cestu útěku před realitou, kterou mu některý psycholog – manželský poradce ukáže a tak dojde k odmítnutí psychologa Praha.

Manželská poradna Praha samozřejmě usiluje o objektivitu a o to, sdělovat klientovi nepříjemné skutečnosti tak, aby nedošlo ke zranění jeho křehkého sebepojetí, aby nedošlo k označení někoho za viníka či chybného, protože taková označení člověka spíše přibrzdí a destruují než rozvíjejí. Je třeba vnímat člověka jako jednajícího jak nejlépe dovede, jako člověka tvořícího si zkušenosti a nové poznání. Smutné je, když člověk není ochoten přijmout, že některé z jeho přesvědčení mu způsobují bolest a je třeba je změnit. V důsledku změny přesvědčení pak změnit i chování a tak dát novou šanci sobě i manželství.