Prosvětlete dům

Dříve se na osvětlení podkrovních prostor a půd používaly malé otvory na zvýšených obvodových stěnách – čili nadezdívce, později i otvory větší, nebo jen prosté menší otvory ve štítech, byly-li pozednice v úrovni podlahy půdního prostoru, nikoliv na nadezdívce. S rozvoje sklářství a lisovaného skla se pak někdy také používaly skleněné obdoby tašek. Měly stejný tvar a část běžné krytiny se jimi prostě zaměnila – tím se přes sklo dostávalo do těchto prostor dostatek světla. V některých domech vznikaly takzvané ateliéry. Větší prostory s velkými prosklenými plochami, orientovanými nejčastěji na sever – kvůli správnému rozptýlenému, ne přímému slunečnímu světlu.

Dříve a nyní

Dříve se do podkroví často vestavovaly vikýře kvůli dostatečnému osvětlení. Tím se vlastně jen kopírovalo řešení z podlaží se svislými stěnami. Teprve později se začalo rozšiřovat řešení střešními okny.