Psychohygiena

 

Něco se nám zdá. Má to vůbec nějaký smysl? Buďte si jisti tím, že ano a velký. Psychiatři tvrdí, že se jedná o psychohygienu. Zjistilo se totiž, že člověk, kterému se nikdy nezdají sny, je velmi náchylný k psychotickým onemocněním, z nichž nejznámější je pravděpodobně schizofrenie. Jedním z nejzásadnějších projevů psychotických nemocí jsou velmi vážné poruchy myšlení, které jsou známy jako bludy. Takový člověk není s to posoudit reálně skutečnosti. Vliv bludu na lidský život je zcela devastující.

Nejedná se o žádný rozmar

Z toho plyne, že výklad snů není jen tak nějaký rozmar, jedná se o skutečnost, kterou nelze brát na lehkou váhu, protože je důležité se zamyslet nad sebou samým a svým životem. Jinak bychom se asi ocitli ve velkém zmatku a do toho bychom mohli strhnout i své nejbližší.