Svět plný škodlivin

Žijeme ve světě, kde venkovní prostředí pomalu umírá. Ať si to chceme přiznat nebo ne, tak přírodu kolem nás znečišťujeme a ta se z toho mnohdy nemůže vzpamatovat několik století. Například plasty, učili nás, že ty se v přírodě snad nikdy nezlikvidují natolik, aby úplně vymizely. Vznikají tak skládky, kde se hromadí spousta škodlivin a negativní vliv to má pak na celou přírodu a prostředí kolem nás. Občas do toho něco zasáhne, ale občas je to reálná skutečnost.

Zlepšování

Samozřejmě, že různí ekologové a nadace na ochranu právě životního prostředí se s tím snaží něco dělat. Změnit tento radikální styl a obnovit tak cykly, které tady existovaly už dávné věky před námi. Živá příroda ale stále pokulhává za námi lidmi, my jste na planetě teď ti hlavní. Proto bychom měli alespoň naše děti chránit, jak je to jde. Negativní vlivy z prostředí venku můžete mnohdy doma eliminovat. Čistička vzduchu nám pomůže v tom, abychom v našem domově zlikvidovali za její pomocí všechny škodliviny, které v ovzduší vznikají. Doma je vždy to místo, kde by to mělo být pro nás všechny nejpřívětivější.