Väčšia záťaž

Ak má led pásik tenkou medenou vrstvou má za následok vyššiu úbytok napätia, a preto sa diódový prúžok na začiatku (pri zdroji) viac zahrieva vďaka prechádzajúcemu elektrickému prúdu a na konci svieti diódové čipy menej než-li na začiatku kvôli spomínanému úbytku napätia. Rozvrhnutie obvodov je sérioparalelne – to znamená, že segmenty sú síce zapojené paralelne, ale čipy v segmentoch sú zapojené do série a majú za následok nefungujúci celý segment, keď sa jeden čip alebo rezistor spáli. Rezistor pri sériovom zapojení segmente je pod trikrát väčšou záťažou, než rezistor v paralelnom zapojení – tento fakt rapídne skracuje životnosť celého segmentu.

Záverečné zhrnutie

Mohli by sme popísať ďalších X strán o tom, ako všetko funguje, a že všetko súvisí so všetkým, vie snáď každý. Najdôležitejšie sú nielen v diódovom pruhu, ale v každom produkte použité diódové čipy. Ďalšou dôležitou časťou je použité PCB, ktoré musia byť obojstranné s dostatočnou medenou vrstvou. Pri nákupe klaďte dôraz na zapojenie čipov, led pásik musia mať čipy zapojené paralelne – keď "umrie" jeden čip alebo rezistor, tak neovplyvní ostatné čipy v segmente – to znamená, že obaja zvyšné čipy v segmente budú stále svietiť.