Vďačnosť

Každý rodič čaká od svojej ratolesti (a nemusí to byť práve na sklonku života) vďačnosť za to, ako ho vychoval, čo všetko mu v živote poskytol, čoho všetkého sa pre jeho dobro musel na úkor toho svojho vzdať. Túžite i Vy v budúcnosti po takomto niečom? Potom treba rázne konať už od útleho detstva. Súkromná škôlka Bratislava  je prvým krokom k sľubnej budúcnosti. Osobný a profesionálny prístup zamestnancov prinesie svoje ovocie. Práve v predškolskom veku dieťa vníma a prijíma najviac informácií, s ktorými natrvalo pracuje po zvyšok svojho života. Dajte tomu Vášmu dieťaťu príležitosť na vďačnosť práve teraz.
 

Svet gombička

Keby bol život jednoduchým, bol by to predovšetkým nudný stereotyp. Avšak, ruku na srdce, mnohí z nás by si práve takýto stereotyp veľmi radi vyskúšali. Stereotyp bez riešenia osobných či zdravotných problémov, komplikovaných pracovných zadaní. Ani deťom nesmieme ukázať, že svet je gombička. Vymaňte ich zo sveta hračiek tým najlepším možným spôsobom. Súkromná škôlka v Bratislave zabezpečí bezpečný prechod zo sveta hrania sa do reálneho sveta nadobúdania nových informácií a poznatkov.